کل اومدن ما به این دنیا یه بازیه و برای اینکه ما تجربه بدست بیاریم طراحی شده، حالا حالاها هم ادامه داره و مرگ در این دنیا game over شدن نیست بلکه رفتن به یک مرحله بالاتره، آخر بازی جمع امتیازهای آدم (ع) رو میشمارند که میشه نتیجه بازی تک تک ما آدمیزادها، پس تا جایی که میتونیم خوب بازی کنیم، برد و باختش هم به ما مربوط نمیشه چون کسی دیگه برامون این بازی رو طراحی کرده. اصولا بازی برای سرگرمی و کسب تجربه است نه آزار و اذیت ولی ما یادمون میره و زیادی تو واقیعتش گیر می کنیم.