جایگاه ما در خلقت

همه جهان هستی از یک عنصر ساخته شده، مابقی مخلوقات از اون ناشی شدند، اون عنصر در مرکز کره ای شکل هستی قرار داره، هر چه ما به اون نزدیکتر باشیم، به خالص شدن و تک عنصری شدن و قدرت خلق نزدیکتر میشیم و آرامشمون (درونی امون) هم بیشتر و تکان ها و فشارهامون کمتر میشه، اما هر چه از مرکز فاصله بگیریم، سرگردانی و انحرافمون هم بیشتر شده و عدم آرامشمون رو باعث میشه، ضمن اینکه زاویه ی دیدمون محدود و محدودتر هم میشه، اما کسی که به مرکز میرسه، تمام زوایا رو می بینه، 360 در 360 درجه، قابلیت خلق پیدا می کنه، مهمتر از همه اینکه بر تمام ذرات و مخلوقات، عموده، یعنی نسبت به همه با یک زاویه (عدالت) نگاه می کنه، او مرکز، همون نقطه ی خاموشیه که همچنان در حرف نمی گنجه.

از مرکز دایره، هر شعاعی به سمت محیط دایره بکشیم، عمود بر محیط خواهد بود، همون بحث نگاه الهی که در مورد همه یکسانه.

حرکت بشر رو حرکتی هذلولی (مثل طرح خونه حلزون) در نظر بگیرید، ما در ابتدا با سرعت از مرکز با گاز زدن سیب دور شدیم، هی دور زدیم، هر چه دورتر شدیم، حرکتمون کندتر شد، تا یکجایی که دیگه نیرو کاهش پیدا می کنه و به حداقل میرسه، اونجا روند معکوس میشه و هر چه به مرکز نزدیکتر میشیم، برگشتمون به اصل سریعتر اتفاق می افته، وقتی برسیم به نقطه شروع از حرکت می ایستیم، دیگه حرکتی نیست، پس مجازی نیست و هر چه هست حقیقته محضه.

 

همه چیز در هستی الگویی مشابه داره، از کلان ترین ابعاد تا ریزترین اونها الگوهای مشابهی دارند، این مثالی که زدم احتمالا شما رو یاد بیگ بنگ نمی اندازه؟ این بیگ بنگ، خودش بیگ بنگی کوچیک در دل بیگ بنگی بزرگتره و الی آخر (مفهوم الله اکبر)، در علم جدیدا به ذره خدا رسیدند، آیا میتونه اون نقطه همون ذره ی خدایی باشه که حرفش رو می زنند؟ اگر خوب مشاهده کنیم می بینیم همه چیز در حال تکراره، فقط ابعادش متفاوتهدر بیگ بنگ، پس از انفجار همه چیز باز میشه، به سمت تراکم کمتر میره، تا اونجا میره که بیشتر از اون رقت امکان نداره، بعد دوباره همه چیز شروع میکنه به جمع و متراکم شدن تا به همون نقطه شروع برگرده، به همون نقطه و مرکز اولیه، جدا شدن ما از پدر (خدا) هم همین شکلیه، ما از اصلمون جدا شدیم و دوباره به او باز میگردیم، با همون الگوی بیگ بنگ داره اتفاق می افته. جالبه، حقیقتا مسحور کننده است. قبل از انفجار، نه ماده و نه انرژی و نه مکان و زمان وجود نداره، اما لحظه انفجار چه اتفاقی می افته باید از خود خدا بپرسیم.

 م.ق. 92/01/24

/ 0 نظر / 31 بازدید