اصول دعا

طبق آنچه دریافت من و دوستانم بوده، دعا زمانی بیشترین اثر را دارد که با آن دعا، عشقی نسبت به دعا شونده در دعا کننده وجود داشته باشد، از آنجا که ما حریم خود را بر همه چیز مقدم میداریم پس نمی توان انتظار داشت کسی که به خوبی نمی تواند در حریم شخصی یا خانوادگی خود عشق ورزی کند، بتواند از عشق به تمام مردم جهان یا از وحدت و صلح سخن بگوید، بنابراین توصیه ای در خصوص دعا کردن بنظرمان میرسد که به شرح زیر ارائه می گردد:
1- از شناخت خود، نیازها، طلب ها و آمال و آرزوهای خود شروع کنید، وقتی نمی دانید برای خودتان چه بهتر است و چه نیست، وقتی ندانید که برای خود چه طلب کنید، چگونه می خواهید برای دیگری طلب خیری کنید در حالیکه درکی نسبت به آن وجود ندارد؟
2- وقتی توانستید به حداقل شناختی از خود برسید و درکی هر چند مختصر پیدا کردید، با دعا و روانه کردن عشق برای خانواده و عزیزان و نزدیکان شروع کنید.
3- در مرحله ی بعد برای دوستان و نزدیکان خود دعای خیر کنید.
هر چند هر چه دورتر میشوید میزان عشقی که در ایتدا برای خود درک کردید نسبت به دیگران کمتر میشود ولیکن صفر نمی شود و همچنان دعا اثر دارد.
4- حوزه ی دعای خیر را به مردم کوچه، محله، شهر، کشور و تمام مردم دنیا، پله به پله گسترش دهید و سعی کنید و طلب کنید بتوانید همانگونه به تمامی انسانها بنگرید و عاشقشان باشید که عاشق خود هستید.
- کسی که نتواند خود را دوست داشته باشد و به خود عشق بورزد، نتواند خود را اثر هنری و شاهکار دست خدا ببیند، چگونه می تواند دیگری را اینگونه ببیند؟
- بی دلیل نیست در اکثر مکاتب، از خودشناسی شروع به حرکت کرده اند، شناخت خود کلید راه یافتن به شناخت خدا و دیگران که تجلی او هستند می باشد.
دعایتان می کنم، دعایم کنید، او دعا کننده برای دیگران را بسیار دوست میدارد./ 2 نظر / 58 بازدید
دانلود

وبلاگ خوبیه ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌

Fateme

سلام عزیزم خسته نباشی وب باحالی داری حال کردم باهاش عزیز ممنون میشم به هم دیار یا همون فیسبوک بدون فیلتر هم سری بزنی و عضو شی بیا اونجا تا بتونیم با هم چت کنیم فهلا عزیزم بای