زندگي

از خدا پرسيدم: خدايا چطور مي توان بهتر زندگي کرد؟ خدا جوب داد: گذشته ات را بدون هيچ تاسفي بپذير، با اعتماد زمان حال ات را بگذران و بدون ترس براي آينده آماده شو. ايمان را نگهدار و ترس را به گوشه اي انداز، شک هايت را باور نکن و هيچگاه به باورهايت شک نکن. زندگي شگفت انگيز است فقط اگربداني که چطور زندگي کن.

/ 1 نظر / 15 بازدید
پگاه

سلام بابايی من در حال حاضر که قربانيم انتخابی وجود نداره اين نوشتت خيلی معنا داره