بی نهایت

 هر گاه سر دو راهی قرار گرفتی بدنبال راه سوم باش
هر گاه سر سه راهی قرار گرفتی بدنبال راه چهارم باش
هر گاه سر چهار راهی قرار گرفتی بدنبال راه پنجم باش
...
هرگز خود را به گزینه ها محدود نکن، نامحدود باش، بی انتها، تو بی نهایت خلق شدی، برای خودت حد و مرز مگذار، همیشه راهی هست که هنوز کسی آنرا نشناخته باشد،
در انتهای هیچ چیزی نقطه نگذار، چرا که برای هیچ داستان و گفتاری انتهایی نیست، بجای یک نقطه، سه نقطه بگذار،
یعنی که ادامه دارد ...
/ 2 نظر / 133 بازدید
سید شریف

و نقطه خود شروع حرکت است چون با حرکت نقطه کلمه شکل می گیرد و با دست به دست هم دادن کلمات جمله و اگر این جملات از یک مجرای پاک بگذرد رنگ پاکی می گیرد واگر ...

مریم

حقیقته محضه که آنقدر آسان هست که کسی توجه نمیکنه...